Copenhagen 3.0

København har opnået international anseelse og tiltrækker opmærksomhed som aldrig tidligere. Byen nævnes som en af de bedste globale hovedstæder. Senest har CNN produceret en række globale udsendelser fra København. Byen er nu i den internationale klasse, når det gælder turisme, erhverv og tiltrækning af talent.

De sidste 10-15 år har København gennemgået en meget markant forandring og tiltrængt fornyelse som hovedstad. Byen fremstår i dag som Danmarks vigtigste ansigt over for den globale verden. Opskriften på konkurrencedygtighed er simpel: Man skal konstant rykke sig fagligt, mentalt, geografisk og kulturelt. Derfor er det vigtigt, at København ikke tager positionen for givet – men sætter nye standarder for, hvad hovedstaden tilbyder de globale interessenter herunder turister og erhvervsfolk i forhold til alle de andre konkurrerende storbyer.

Den vigtigste udfordring bliver nu at konvertere opmærksomheden omkring København til kommerciel succes.

Udgangspunktet for de næste fem til ti års indsats for København på det globale plan er ret solid. Listen over, hvad København rent faktisk står for, er både imponerende og nærmest endeløs. Men kunsten bliver at videreudvikle alt det, som byen tilbyder.

København skal derfor satse markant på innovation (erhverv), oplevelser (turisme) og uddannelse (talent). Byen skal have høje ambitioner og sætte høje mål og indfri dem. Der ligger således at stort arbejde forude for regering, politikere og beslutningstagere, så byen ikke sakker bagud igen. Byen kan hurtigt tabe sin position.

Samtidig er det vigtigt at få kommunikeret både effektivt og gennem en lang række mediekanaler til den globale verden, at København rent faktisk har alle disse ting at byde på – og mere til i de kommende år. Der er et stort potentiale i at tiltrække turister og erhvervsfolk fra de nye vækstøkonomier fra både Asien og andre regioner i verden. De er både villige og interesserede i at lære København at kende, men det kræver, at de får bedre kendskab til og indsigt i, hvad byen tilbyder.

I denne uge dannede København ramme om det årlige møde for The Copenhagen Goodwill Ambassador Corps. Det er en organisation af ca. 75 udlandsdanskere, der frivilligt bruger tid, penge og tanker på at markedsføre København og Danmark på den globale scene gennem deres globale netværk. Opdragsgiverne for udlandsdanskerne er Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity samt en række samarbejdspartnere.

Et af budskaberne var ret klart: København som hovedstad og Danmark som nation har et enormt uudnyttet potentiale globalt. Det skal udnyttes ved at kommunikere mere effektivt på globalt plan og med større gennemslagskraft. Den seneste dækning fra CNN var netop et resultat af goodwill-ambassadørnes arbejde.

Det er vigtigt at få et uvildigt billede af, hvad den globale verden tænker. Her spiller goodwill-ambassadørerne en stor rolle, idet de forstår den danske mentalitet og samtidig ser, hvad der sker globalt. De har stor kulturel og erhvervsmæssig indsigt i de mange lande, de færdes i, og ved, hvor den globale verden bevæger sig hen.

Regeringen og det politiske Danmark har i samarbejde med København et vigtigt ansvar for at sikre byens fortsatte høje placering på den globale scene. Politisk, økonomisk og socialt er der ikke råd til at lade være, idet Danmarks succes bl.a. er afhængig af et stærkt brand som København. De globale ambitioner for hovedstaden frem mod 2025 skal sættes ekstremt højt. Det kræver, at alle aktører er villige til at arbejde tæt sammen og bryde alle grænser for, hvad der realistisk er muligt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *