Apple og Steve Jobs

Apple er et godt eksempel på, at marketing er tæt knyttet til virksomhedens strategi og bliver gennemgående i alt, hvad virksomheden foretager sig. Der er ikke noget bedre for en virksomhed end at have den administrerende direktør som den drivende eksponent for, hvad brandet står for.

Virksomhederne opererer mere end nogensinde i en verden i konstant forandring, så der stilles store krav til virksomhedens markedsfokus og kundeorientering. Dermed bliver marketing en disciplin på tværs af hele organisationen gennem hele værdikæden, og dermed rækker marketing langt ud over marketingafdelingen i sin klassiske form.

Det tager lang tid at bygge stærke brands – det handler basalt sagt om, at der er overensstemmelse mellem det, man siger, og rent faktisk gør. Dermed bliver branding en ledelsesdisciplin, der er dybt integreret med forretningstrategien og er styrende for alle aktiviteter i virksomheden. Det stiller krav til marketingdisciplinen idet den i stigende grad skal være mere tværgående og integreret med de øvrige funktioner i virksomheden.

Et godt eksempel er Singapore Airlines. Det er en af verdens mest profitable flyselskaber, og årsagen er enkel: Deres brand er i centrum og har været det siden 1973. Det samme gør sig gældende for Apple, hvor Steve Jobs altid har været den drivende kraft og har skabt verdens stærkeste brand i løbet af få år, efter at han vendte tilbage til virksomheden.

Rollen som brand ambassadør tilhører den øverste leder, og her har Steve Jobs gjort et flot arbejde, som burde inspirere mange danske og globale virksomheder. Spørgsmålet om fremtiden melder sig, når den adm. direktør fratræder, og i Steve Jobs tilfælde har den globale erhvervsagenda været fuld af spekulationer. Men transformationen af Apple har allerede været igang i flere år, og på de interne linjer var et stærkt lederteam allerede kørt i stilling, længe før Jobs forlod Apple.

Den nuværende debat om Apples fremtid er mere følelser end realitet. Det kan sagtens være et tveægget sværd at have den øverste chef som den største eksponent for ens brand. Men med lidt omtanke og handling, så kan det vendes til virksomhedens største aktiv. Apples fremtid er sikret gennem et nøje tilrettelagt ledelsesskift, og den nye direktør Tim Cook har reelt drevet Apple de sidste år sammen med et meget kompetent globalt team.

Direktionen i en typisk dansk virksomhed består af en adm. direktør og en finansdirektør, men sjældent indtager marketingdirektøren en ligestillet rolle. Marketing bliver ofte anset som en taktisk disciplin, som ikke indrages i større omfang i strategi- og ledelsesarbejdet på direktionsniveau. Forskellen i forhold til tidligere er, at mometum for marketing er flyttet ind i direktions- og bestyrelseslokalet, hvor branding som disciplin hele tiden har hørt hjemme.

Det er reelt det som Steve Jobs hele tiden gjorde, mens han udviklede Apples brand. Han vidste, at virksomhedens største styrke var at satse absolut alt på at bygge et stærkt brand gennem konstant innovation, ny teknologi og banebrydende design. At gøre det så godt at hele verden ville prøve at kopiere det – en større anerkendelse kan et brand ikke få.

Virksomhedens kultur er én af de vigtigste parametre for succes, og ledelsens rolle er tæt forbundet med, hvor stærk kulturen er. Fremtidens succes er baseret på at skabe en stærk kultur, et ikonisk brand og et kompetent lederteam. Apple har vist vejen ved at bryde grænserne for, hvad en teknologivirksomhed kan gøre i forhold til gængse opfattelser. Det bør inspirere danske ledere til at sætte overliggeren endnu højere.

2 responses to “Apple og Steve Jobs

  1. Jeg tror du har helt fat i den lange ende, når du skriver man bør sidestille marketing med de andre øverste led i en virksomhed.

    Men for at det er relevant kræver det også bare, at man har ambitioner og mulighed for at skabe et brand omkring produktet – der skal derfor være tale om det rigtige produkt. Det er ikke altid tilfældet, så der ender det med at være spildt arbejde.

  2. Peter Drucker tænkte sikkert på Apple da han sagde at “de eneste værdiskabende aktiviteter i en virksomhed er innovation og marketing – alt andet er omkostninger..”

    Selv om du skamroser Apple er det jo tankevækkende, at de med en konsistent, fokuseret indsats har formået at skabe verdens mest værdifulde selskab. Trods kriser og agressive konkurrenter. Ikke sært at mange bruger dem som business case ved uddannelse af fremtidens ledere.

    Herhjemme er det meget få firmaer der slægter indsatsen på, jeg kan bedst komme på Novozymes som dem med de tydeligste mix af innovation og marketing. På topledelsesniveau. Mange kunne lære af dem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *